Monoloog voor vrouw cello en piano.
Uurtje Cultuur
zaterdag 30 april

(Dit concert is verplaatst van 22 januari via 12 maart naar 30 april) Een Uurtje Cultuur op het spannende raakvlak tussen theater en muziek. Celliste en theatermaakster Rata Kloppenburg schreef het autobiografische stuk, een monoloog, over het opgroeien in een christelijke commune in de jaren ’70 en het loskomen daarvan. Pianist René Veen begeleidt haar bij de uitvoering van de muziek van Shostakovich.
Rata vertelt luchthartig (er mag gelachen worden) over beklemmende zaken. Over de ingewikkelde verhouding met haar vader, de leider van de christelijke commune. Over haar angst voor de verleidelijke buitenwereld en een familiegeheim. Maar ook over de kracht van het blijvende verlangen naar grote woorden als liefde, avontuur, overgave en verbondenheid. En, onlosmakelijk daaraan verbonden, de onverwachte wendingen die dat oplevert. De cellosonate van Shostakovich leidt een verhaal in of neemt het muzikaal over.

Een ‘Uurtje Cultuur’, met inbegrepen kopje koffie of thee vooraf. Geen pauze, wel een gezellige nazit!

Mijn vader was ook beldominee.
Als er ergens in de omgeving een dominee opeens ziek was,
konden ze mijn vader bellen.
Hij had geen theologie gestudeerd,
maar hij kende de bijbel uit zijn hoofd.
Ik mocht wel eens mee.
Dan las ik op de bijrijdersstoel de bijbelteksten voor
waar het die zondag over moest gaan.
Samen spraken we dan over de betekenis ervan voor ons persoonlijk,
maar zeker ook met betrekking tot het huidig tijdsgewricht.
Ik was 12 en voelde me er heel erg toe doen.